صاحب امتیاز جی اف ایکس ها

صاحب امتیاز جی اف ایکس ها آقای مسعود کتابی پور میباشند که در حوزه گرافیک و رابط کاربری حدود 15 سال فعالیت داشته اند و در زمان های گذشته صاحب امتیاز سایت گرافیک ها بوده اند

هاستینگ ابریشو را ببینید